Zoek een uitspraak

Dossiers

Hier kunt u uitspraken zoeken per dossier. Alle uitspraken zijn ingedeeld in een dossier die een verzameling uitspraken bevatten gesorteerd op onderwerp.

Merk Aantal uitspraken: 686


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij een eventuele inbreuk op het merkenrecht aan de orde is.

Handelsnaam Aantal uitspraken: 433


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij het handelsnaamrecht een rol speelt.

Meer dossiers

Persoonsnaam Aantal uitspraken: 20


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij het recht op de persoonsnaam een rol speelt.

Misbruik van bevoegdheid Aantal uitspraken: 11


Uitspraken van de rechter over domeinnamen waarbij de misbruik van bevoegdheid een rol speelt.

Overige onrechtmatige daad Aantal uitspraken: 117


Uitspraken van de rechter over domeinnamen waarbij de onrechtmatige daad wordt belicht.

Publiekrechtelijke rechtspersoon Aantal uitspraken: 30


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen van of in verband met de overheid of een andere publiekrechtelijke rechtspersoon.

Geschillenregeling: geen verweer Aantal uitspraken: 169


Uitspraken van de geschillenbeslechter waarbij de verweerder geen verweer heeft ingediend en de geschillenbeslechter de zaak daarom marginaal beoordeelt.

Dealers/agentschappen Aantal uitspraken: 53


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter waarbij één van de partijen een dealer is van producten en op basis daarvan een aanspraak kan hebben op de domeinnaam.

Bekende Nederlanders Aantal uitspraken: 6


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarin de naam van een bekende Nederlander voorkomt.

Domeinnaamhandel Aantal uitspraken: 26


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij de houder handelt in domeinnamen.

Typefout-domeinnamen Aantal uitspraken: 29


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen met een spelfout die vaak dichtbij bekende merken of handelsnamen komen.

Beschrijvende domeinnamen Aantal uitspraken: 115


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen die geen onderscheidend vermogen hebben en dus beschrijvend zijn.

Gebruik te kwader trouw Aantal uitspraken: 143


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij de houder een rechtmatige reden tot gebruik van de domeinnaam heeft en geen inbreuk maakt.

Proceskostenveroordeling Aantal uitspraken: 14


Uitspraken van de rechter over de hoogte en inhoud van de proceskosten-veroordeling op basis van artikel 1019h Rv.

Contractuele geschillen Aantal uitspraken: 77


Uitspraken van de rechter over domeinnamen waarbij de verhouding tussen partijen het geschil bepaalt.

Bevoegdheid Aantal uitspraken: 5


Uitspraken van de rechter over de vraag of de rechter bevoegd is over het geschil te oordelen.

Executiegeschil Aantal uitspraken: 19


Uitspraken van de rechter over de uitvoering van een overeenkomst of gerechtelijke procedure waarbij domeinnamen in het geding zijn.

Procesrecht Aantal uitspraken: 20


Aspecten betreffende de afhandeling van het geding.

.eu-domeinnamen Aantal uitspraken: 6


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over .eu-domeinnamen.

.com-domeinnamen Aantal uitspraken: 13


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over .com-domeinnamen.