Zoek een uitspraak

Merk

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij een eventuele inbreuk op het merkenrecht aan de orde is.

Groenkreatief – Hoveniersbedrijf 'Groen Kreatief'

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
groen-kreatief.nl
Datum uitspraak:
20-12-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

De domeinnaam van Verweerder en handelsnaam van Eiser stemmen identiek overeen. Het enkel stellen dat Verweerder mee zou liften op de reputatie van Eiser is onvoldoende om geen recht of legitiem belang, dan wel registratie/gebruik te kwader trouw aan te nemen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Libbey Glass Inc. - Anonymous Domain Registration Service / JIM Internet Services B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
libbeyglazen.nl
Datum uitspraak:
16-01-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Het gebruik van de verwarringwekkende domeinnaam libbeyglazen.nl maakt inbreuk op het merk LIBBEY. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam en het gebruik is bovendien te kwader te trouw. Verweerder wist af van het merk van Eiser of had hiervan af moeten weten. Bona fide aanbod van goederen of diensten ontbreekt.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Dr. Martens – [Verweerder]’s nets

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
drmartens-schoenen.nl
Datum uitspraak:
21-12-2016
LJN/ECLI:
Kern:

Het gebruik van de verwarringwekkende domeinnaam drmartens-schoenen.nl maakt inbreuk op het merk DR Martens. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam en het gebruik is bovendien te kwader te trouw. Bona fide aanbod van goederen of diensten ontbreekt.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

The Procter & Gamble Company - Ares Netwerk Administraties

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
3dcrestwhitestrips.nl
Datum uitspraak:
04-01-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Het gebruik van de verwarringwekkende domeinnaam 3dcrestwhitestrips.nl maakt inbreuk op de merken CREST en CREST WHITESTRIPS PREMIUM. Toevoeging van het beschrijvende element ‘3d’ neemt verwarring niet weg. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam en het gebruik is bovendien te kwader te trouw. Bona fide aanbod van goederen of diensten ontbreekt.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Hugo Boss - [Verweerder]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
hugobossonline.nl
Datum uitspraak:
31-01-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam hugobossonline.nl en Merk HUGO BOSS stemmen verwarringwekkend overeen. Verweerder heeft geen recht verkregen op het gebruik van het merk en er bestaat geen commerciële relatie tussen Eiser en Verweerder. Verweerder had af moeten weten van merk Eiser. Imiteren van website Eiser duidt op registratie te kwader trouw. Integratie van een bekend merk is opzichzelfstaand indicatie voor kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Simpel.nl - Websend B.V.

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
www.sim.nl
Datum uitspraak:
09-01-2017
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2017:69
Kern:

Hoewel de handelsnaam en het merk Simpel.nl en de handelsnaam sim.nl slechts gering afwijken, is geen verwarring bij het publiek te duchten. De aard van de ondernemingen is niet hetzelfde en het publiek is een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument die weloverwogen een product aanschaft. Simpel.nl heeft geen alleenrecht op het woord ‘sim’. Het is beschrijvend en meerdere telefoonaanbieders gebruiken ‘sim’ ter aanduiding van hun onderneming.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

TomTom - MKB ondernemers B.V.

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
www.tom.nl
Datum uitspraak:
21-12-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2016:15834
Kern:

Tom vertoont een grote overeenstemming met TomTom. De afwijking in lettertype, kleur en de herhaling van het tom-element in TomTom doet hier niet aan af. Er is sprake van soortgelijke waren en diensten, bij de beoordeling hiervan moet naar het relevante publiek gekeken worden en niet naar het grote publiek. Er kan verwarring ontstaan bij het publiek, sprake van merkinbreuk en handelsnaaminbreuk.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Tok GMBH - Nature of Land B.V.

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
mirafood.nl
Datum uitspraak:
22-02-2017
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2017:1442
Kern:

Verwarringsgevaar Mirafood met woordmerk MIRAS. Begripsmatig verschil in Turkse taal laat onverlet dat een deel van het relevante publiek geen Turks spreekt. Dat andere websites ook gebruik maken van Mira doet niet af aan het onderscheidend vermogen: Mira(s) maakt op deze websites geen zelfstandig onderdeel uit van de domeinnaam en de websites lijken niet op EU gericht.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

SunPower Corporation - Relaxbaden B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
sunpower.nl
Datum uitspraak:
28-10-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam van Verweerder stemt identiek overeen met Merk van Eiser. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang: Geen toestemming voor gebruik van Merk van Eiser en geen commerciële relatie met Eiser. Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd, gezien Verweerder tot doel had om samenwerkingsverband met Eiser te starten dan wel de domeinnaam aan Eiser te verkopen.

Dossiers:
Merk
Bekijk uitspraak

[Eiser] en Zonen - Kewlox - H & L Beheer B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
kewlox.nl; kewloxkasten.nl
Datum uitspraak:
11-11-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

De domeinnamen van Verweerder stemmen identiek overeen met dominante onderdeel van Merk Eiser. Samenwerking tussen Eiser en Verweerder is niet voldoende aangetoond. Verweerder linkt onderhavige domeinnamen door naar concurrenten van eiser. Geen legitiem belang / te goeder trouw gebruik van domeinnamen door verweerder aangetoond.

Dossiers:
Merk
Bekijk uitspraak