Zoek een uitspraak

Alle uitspraken

ManpowerGroup Inc., ManpowerGroup Netherlands B.V - [Verweerder]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
manpowergroep.nl, menpowergroup.nl, mnpwr.nl
Datum uitspraak:
26-01-2018
LJN/ECLI:
DNL2017-0069
Kern:

Domeinnamen zoals geregistreerd door Verweerder zijn vrijwel identiek aan Merken en Handelsnamen Eiser. Verweerder heeft geen eigen recht op Domeinnamen. Het is aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was van Merken Eiser op moment van registratie Domeinnamen. Gebruik van Domeinnamen brengt schade toe aan Eiser. Vordering toegewezen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

BMW - [Geintimeerde]

Instantie:
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Domeinnaam:
bmw-i1.com, bmw-i2.com, bmw-i3.com, bmw-i4.com, bmw-i5.com, bmw-i6.com, bmw-i7.com, bmw-i8.com, bmw-i9.com
Datum uitspraak:
19-12-2017
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHARL:2017:11216
Kern:

Proceskostenvergoeding, schadevergoeding. Niet is komen vast te staan dat geïntimeerde de inbreukmakende domeinnamen heeft geregistreerd, noch dat hij daarvoor verantwoordelijk is.

Dossiers:
Proceskostenveroordeling
Bekijk uitspraak

Bijenkorf B.V. - [Verweerder]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
www.debijenkorfcard.nl
Datum uitspraak:
29-01-2018
LJN/ECLI:
DNL2017-0071
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merk Eiser. Gebruik Domeinnaam voor pay-per-clicks doeleinden brengt geen recht of legitiem belang tot stand. Verweerder wordt geacht intentie te hebben om commerciële winst te behalen door verwarring te creëren met merk Eiser. Registratie en gebruik te kwader trouw. Vordering toegewezen.

Dossiers:
Merk
Bekijk uitspraak

Jemella Group Limited - [Verweerder]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
ghdhair.nl
Datum uitspraak:
21-12-2017
LJN/ECLI:
DNL2017-0065
Kern:

domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder komt verwarringswekkend overeen met het handelsmerk van Eiser. Geen Recht of Legitiem Belang. Registratie te Kwader Trouw, mede door aanbieden van domeinnaam door Verweerder aan Eiser voor een prijs welke de registratiekosten overstijgt.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Dr. Martens International Trading GmbH, Dr. Maertens Marketing GmbH - [Verweerder]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
doktermartens.nl
Datum uitspraak:
17-01-2018
LJN/ECLI:
DNL2017-0068
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder komt Verwarringswekkend en in het bijzonder fonetisch Overeen met handelsnaam Eiser. Geen Recht of Legitiem Belang Verweerder. Door bekendheid merk Eiser ook registratie te Kwader Trouw aangenomen. Vordering toegewezen.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Investeq Participaties B.V. - [Verweerder]

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
bruutzwolle.nl, bruutevent.com, bruutevent.nl
Datum uitspraak:
09-05-2017
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2017:2004
Kern:

Beroep op artikel 2:20 lid 1 sub a en b BVIE en artikel 5 Handelsnaamwet slaagt niet. Merk en teken zijn niet identiek. Geen sprake van soortgelijke waren of diensten en geen verwarringsgevaar. Gedaagde in conventie heeft geen oudere rechten in de zin van art. 2.23 lid 2 BVIE of art. 6:162 BW.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Dienst Wegverkeer (RWD) - [Verweerder]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
rdw-icn.nl, rdw-inkoopcentralenederland.nl
Datum uitspraak:
22-12-2017
LJN/ECLI:
Kern:

Domeinnamen Verweerder zijn Verwarringswekkend Overeenstemmend nu slechts een beschrijvend onderdeel wordt toegevoegd aan de handelsnaam van Eiser. Verweerder heeft geen Recht of Legitiem Belang. Op grond van bekendheid van publiek orgaan had Verweerder bekend moeten zijn met het bestaan van Eiser. Registratie te Kwader trouw aangenomen. Vordering toegewezen.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Lease2Go B.V. - Marketing Plus More

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
lease2go.nl
Datum uitspraak:
14-12-2017
LJN/ECLI:
Kern:

Verweerder registreert domeinnaam identiek aan handelsnaam Eiser. Geen Recht of Legitiem Belang. Registratie te Kwader Trouw. Vordering toegewezen.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Gymworld Inc. - [Verweerder]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
magformers.nl
Datum uitspraak:
15-09-2017
LJN/ECLI:
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken Eiser. Verweerder heeft geen legitiem belang en wist of had ten tijde van het registreren van de domeinnaam moeten weten over de rechten van Eiser.

Dossiers:
Merk
Bekijk uitspraak

Het Werkstation VOF - Opmars Exploitatie Vastgoed B.V.

Instantie:
Rechtbank Noord-Holland
Domeinnaam:
hetwerkstation.nl
Datum uitspraak:
03-08-2017
LJN/ECLI:
Kern:

Handelsnaam Verweerder komt verwarringwekkend overeen met handelsnaam Eiser. Domeinnaam komt overeen met handelsnaam. Gebruik handelsnaam en domeinnaam moet worden gestaakt door Verweerder.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak